Prislista 2017

Förmedlingsprovisioner

Fastigheter och lägenheter 4,34 % (Inkl.mvs) av skuldfria priset.
 Minimiprovision 2.700 € (inkl. mvs)
 Försäljningsobjekt under 12.000 € 1.600 € (inkl. mvs)
 Fritidsbostäder på holme 3.000 € (inkl. mvs)

Vad ingår i provisionen?

 Försäljningsvärdering
 Annonskostnader
 Effektiv annonsering på nätet
 Förevisningar
 Samtliga dokument som behövs för slutförande av affären
 Offentliga köpvittnesarvoden
 Ärligt, effektivt och vänligt bemötande
 Till tjänst även efter köpet

Fuktmätningar

 Egnahemshus 400 € (inkl. mvs)
 Radhus 280 € (inkl. mvs)
 Våningshus 250 € (inkl. mvs)

Muntlig värdering

 Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby 200 € (inkl. mvs)
 Fritidsbostäder på holme 370 € (inkl. mvs)

Skriftlig värdering

 Fastigheter 350 € (inkl. mvs)
 Aktielägenheter 250 € (inkl. mvs)

Uppgörande av köpebrev

 Fastigheter 350 € (inkl. mvs)
 Aktielägenheter 250 € (inkl. mvs)
 Offentligt köpvittne 125 € msv 0%
 Lagfartsintyg 10 € msv 0%
 Gravationsbevis 25 € msv 0%
 Fastighetsregisterutdrag 15 € (inkl. mvs)
 Kartor 10 € (inkl. mvs)
 Disponentintyg 150 € (inkl. mvs)